Burgerparticipatie tot de max brengen in jouw gemeente met Gemeentepeiling

gemeentepeiler

Burgerparticipatie wordt voor steeds meer mensen steeds belangrijker en belangrijker en de makkelijkste, toegankelijkste en snelste manier om de burgers in jouw gemeente mee te laten plannen en overleggen is Gemeentepeiling. Bij burgerparticipatie kan je aan vele voorbeelden denken, het betekent eigenlijk kortweg dat mensen inspraak hebben op de plannen van de gemeente maar ook op de overheid. Als jij als burger een idee hebt dat een groot probleem in ons land of in je gemeente, kan je naar de gemeente toe om dit idee toegankelijk te maken voor de gemeente en de overheid.

Burgerparticipatie

Voorbeelden van burgerparticipatie

Een aantal voorbeelden van burgerparticipatie zijn:

  • Whatsapp buurtpreventie: door middel van Whatsapp met de bewoners van een buurt in contact zijn en het snel door kunnen geven aan de politie als er iets verdachts gebeurt of als je een verdacht persoon ziet.
  • Een beweegtuin aan laten leggen door ingeving van bewoners: bewoners willen een beweegtuin, hier doen ze dus wat aan. Ze geven het aan bij de gemeente en er wordt wat aan gedaan.
  • Het gebruik van apps als Gemeentepeiler: met apps als Gemeentepeiling kan je verschillende peilingen maken en door inwoners laten invoeren. Volgens gemeenten die dit al zelf ervaren, werkt dit echt heel goed en sta je op deze manier veel dichterbij de inwoners van je gemeente.
Burgerparticipatie

Beoordeling van Gemeentepeiler

Gemeentepeiler heeft al meerdere gemeenten die hun app gebruiken, en deze zijn dan ook allen zeer positief over dit feit. Ze vinden het een echte aanrader om de app aan te schaffen voor de gemeente en denken dat het de gemeente en de inwoners van die gemeente daadwerkelijk dichter bij elkaar brengt. Gemeente Rotterdam praat zeer positief over Gemeentepeiler en benadrukt dat het gebruik van de app. Kort samengevat: Echt een aanrader!