Docent wiskunde 2e graads vacature

wiskunde

Je kunt voor docent wiskunde 2e graads vacature inschrijven als je zowel een 1e graads als een 2e graads diploma hebt. Een 1e graads docent kan in alle klassen lesgeven terwijl een 2e graads docent alleen kan lesgeven aan de jaargangen 1 t/m 3. Als er dus een docent wiskunde 2e graads vacature beschikbaar is kun je het best eerst kijken of je de school leuk vindt. 

vacature wiskunde

Wat doet een docent wiskunde?

Wiskunde docenten geven les over rekenvaardigheden, aangevuld met praktische, abstracte en toegepaste wiskunde. Daarnaast worden er ook probleemoplossende strategieën aan de leerlingen en studenten gegeven. De disciplines binnen het vak variëren van algebra en kansberekeningen tot meetkunde en statistieken. Wiskunde docenten aan het Universiteit houden zich buiten het lesgeven ook bezig met het doen van onderzoeken en het geven van college in de hogere wiskunde. Bij wiskunde gaat het om het toepassen van vaardigheden en theorieën die je krijgt. Het is als wiskundedocent dus belangrijk dat je de stof zo goed mogelijk uitlegt aan de leerlingen of studenten, zodat zij het helemaal begrijpen en kunnen toepassen. Je kan als docent zoveel mogelijk opdrachten meegeven zodat ze zoveel mogelijk oefenen met het stof. Alleen dan wordt het helder voor de leerlingen of studenten.